Реконструкција објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец

У циљу реализације пројекта „Реконструкција објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец“ – објекат за смештај корисника који финансира Канцеларија за урпављање јавним улагањима Владе РС дана 24.10.2017. године потписан је тројни Уговор између АП Војводине, Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец и Општине Пландиште, којим је јединица локалне самоуправе овлашћена да у целости спроведе, контролише и координира наведеним радовима.

Предметним радовима објект за смештај корисника Дома за душевно оболела лица реконструисаће се од темеља до крова.

Scroll to Top