ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 9/2019 – „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top