Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи

На основу члана 5. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број: 612-16/2019-03-IV од 04.10.2019.године, Комисија за новчана помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 13.11.2019.године утврдила је Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи.

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли општине и сајту општине Пландиште односно до 21.11.2019.године.

Комплетан Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи можете погледати овде.

Scroll to Top