ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

На основу члана 27. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности JП1/22 („Службени лист општине Пландиште број 8/2022), Комисија за реализацију мера енергетске санације, након спроведеног Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Пландиште за 2022. годину, на седници одржаној дана 08.08.2022 донела је Прелиминарну ранг листу крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Пландиште за 2022. годину.

Прелиминарну ранг листу крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације можете преузети овде.

Scroll to Top