РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ

Развојни фонд АП Војводине доо Нови сад у сарадњи са Општинском управом Пландиште, организује Презентацију кредитних линија Фонда намењених регистрованим пољопривредним газдинствима,  правним лицима и предузетницима (кредити за инвестиције, тос, обртна средства, туризам (субвенционисана камата), куповину пољопривредног земљишта, пољопривреду, набавку механизације, ИПАРД програм, кредити за куповину система за наводњавање (субвенционисана камата)….каматне стопе 1-3%, рок отплате 7 година, грејс период до 24 месеца).

Презентација ће се одржати дана 10.03.2020. године у 10,00 часова, у сали КОЦ-а Пландиште.

Позивамо Вас да присуствујете овој презентацији и сазнате или проширите знање о свим могућностима и погодностима које нуди Развојни фонд АП Војводине доо Нови Сад.

Све додатне информације везане за презентацију можете добити у Општинској управи Пландиште или директно позивајући  представника Фонда 0648821728 Дејан Славујевић.

Scroll to Top