РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број  /2020), Општинска изборна комисија, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике скупштине општине пландиште, расписаних за 26. април 2020. године.

Комплетан текст Решења можете погледати овде.

Scroll to Top