САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦИМА КОЈА ПРУЖАЈУ ПОМОЋ

Општина Пландиште започиње процес издавања дозвола за кретање лица у време трајања мере ограничења и забране кретања који важе за време ванредног стања. Захтеве за одобрење кретања у овом периоду могу поднети:

– особе које пружају услуге помоћи у кући, односно услугу социјалне заштите;

– лица која пружају услуге директно уговорене помоћи између две особе;

– особе које пружају услуге социјалне заштите – персонални асистенти;

– родитељи којима је правноснажном судском пресудом регулисано виђење детета, односно преузимање и враћање детета од једног родитеља у време трајања полицијскиког часа и потребна им је дозвола да дете преузме или врати у термину одређеном судском пресудом.

Све захтеве као и документцију којом се доказује оправданост захтева, грађани могу доставити Општинској управи општине Пландиште на:

е-мејл: office@plandiste-opstina.rs , tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs или поштом на адресу: Општинска управа општине Пландиште, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште

Scroll to Top