СТОП ПАЉЕЊУ ВАТРЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

Немојте спаљивати биљне остатке

Сачувајмо земљиште за будуће генерације. Спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака забрањено је чланом 50. Закона о заштити од пожара. Лице које је изазвалао пожар дужно је да ватрогасно спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом.

Спаљивањем биљних остатака често долази до неконтролисаних пожара на отвореном који наносе велике материјалне штете и страдање људи.

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, а правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара.

Допис Сектора за ванредне ситуације и плакат и флајер можете погледати ОВДЕ.

Scroll to Top