СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Републички завод за статистику ће у периоду од 1. октобра до 30. новембра спровести Анкету о структури пољопривредних газдинстава на територији Р. Србије.

Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде, чијом се реализацијом омогућава наставак праћења структурних промена у пољопривреди и одржавање (ажурирање) пописне базе података. Спровођењем Анкете, Република Србија се придружује осталим земљама ЕУ којима је у обавези реализација овог истраживања према Уредби (ЕЗ) бр. 1166/2008. Прикупљене информације омогућиће, пре свега, израду пресека стања у области пољопривреде на територији Републике Србије, што ће бити од користи креаторима аграрне политике, локалној управи и пољопривредним произвођачима ради бољег планирања пољопривредне производње.

Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети расписан је 15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем веб апликације.

За више информација можете погледати званични сајт СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА.

Scroll to Top