СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Обавештавамо Вас да ће, Друштво за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију ЕКО-САН ПЛУС Д.О.О. извршити сузбијање крпеља на територији Општине Пландиште. Третман ће се извести дана 29.04.2022. године, уколико се стекну повољни метеоролошки услови.

Сузбијање ће бити изведено преко дана у периоду 10.00 до 17.00 часова уређајима са земље. За третман сузбијања крпеља користиће се препарат IGEBA U15-HDM  на бази Lambda-Cihalotrina, који ће се користити у прописаној дози која није опасна за људе, домаће животиње и остали живи свет. Третман ће се извести на јавним зеленим површинама: паркови, површине око домова културе, школа и други приступачни локалитети на територији Пландишта и насељених места.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Scroll to Top