Обавештавају се сви привредни субјекти заинтересовани за учешће на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Пландиште да пријаву изврше у што скоријем времену с обзиром да рок за пријаву истиче 28.07.2021. год.

ВАЖНО!!!!

ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

Појашњење прихватљиве јединичне цене за меру 1. (уградња фасадне столарије)

У јавном позиву је дефинисана прихватљива јединична цена по м² за прозоре, балконска и улазна врата и то НИЈЕ МАКСИМАЛНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА.

Јединична цена коју понуде привредни субјекти МОЖЕ бити већа од  цене дате у јавном позиву. Квалификоваће се и привредни субјекти који дају већу цену. ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА НИЈЕ ОГРАНИЧЕНА.