Вежба цивилне заштите „Пескара 2019“ одржана у Зрењанину

 

У четвртак 16-ог и у петак 17-ог маја текуће године у Зрењанину, одржана је  методско показна вежба и анализа вежбе јединице Цивилне заштите опште намене „Пескара 2019“. Осим припадника Цивилне заштите, учествовали су ватрогасци, Црвени крст, Јавна предузећа, припадници Војске Србије, припадници Сектора за ванредне ситуације и радио аматери. Вежба је окупила представнике 15 општина и градова, међу којима је била и општина Пландиште, а циљ је био да се прикаже могућност интегрисаног реаговања, јер појединачно локалне самоуправе немају сву опрему.

Током два дана методско показне вежбе, општину Пландиште представљали су Заменик председника општине Горан Доневски и запослени у Општинској управи општине Пландиште Зоран Брдар и Драгослав Аврамовић. За учешће на методско показној вежби Општина Пландиште добила је Захвалницу.

На вежби је између осталог приказано: евакуација – транспорт угрожених, пружање прве помоћи и заштита, формирање шаторског насеља, формирање привременог ситуационог центра, формирање одбрамбеног насипа – зечји насип, употреба средстава цивилне заштите (пумпе, агрегати) и гашење почетног пожара.

Јединица Цивилне заштите опште намене Зрењанина технички је опремљена захваљујући пројекту прекограничне сарадње са Румунијом. „То су агрегати, струјне пумпе и електропумпе, чиме смо представили и симулирали рад тих средстава и представили испумпавање воде“, рекао је Мирослав Сладојевић, руководилац вежбе, тј. шеф Одсека за одбрану и ванредне ситуације у Граду Зрењанину. Сарадња се може реализовати и формирањем организације сливова. Засад функционишу или су у формирању слив Западне Мораве, колубарски, дрински и слив банатских водотока.

 

Подручје око Зрењанина је најгушће речно чвориште у Европи, јер се у кругу од 30 километара налазе Дунав, Тиса, Тамиш, Бегеј и Канал ДТД, а за последњих 50 година четири пута је било угрожено или поплављено.

Scroll to Top