Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пландиште

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ПЛАНДИШТЕ (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ПЛАНДИШТЕ које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ПЛАНДИШТЕ за 2019. годину за давање у закуп донела је:

ЗАКЉУЧАК

  1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине  ПЛАНДИШТЕ у првом кругу за укупно 690 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији  општине ПЛАНДИШТЕ за 2019. годину.

 

Комплетан текст Закључка можете погледати овде.

Scroll to Top