ИЗВЕШТАЈ СА 27. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВЕЋ ДАНАС НА САЈТУ ОПШТИНЕ КОНKУРС ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Последња, 27. седница Општинског већа Општине Пландиште одржана је у петак 13.01.2017. године. Седницом у чијем раду је учествовало 8 већника, је председавао председник Општине, Јован Репац.

Након Усвајања записника са 24. 25. и 26. седнице Општинског већа Општине Пландиште, већници су разматрати укупно 14 тачака дневног реда. Прво је утврђен Предлог Решења о разрешењу чланице Савета за здравље Општине Пландиште, а након тога већници су утврдили Предлог Решења о именовању два члана Савета за здравље Општине Пландиште, На дневном реду 27. седнице Општинског већа био је Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја Општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2017. године. У оквиру ове тачке је речено да износ који ће Општина регресирати остаје исти, као и у периоду септембар-децембар. Односно, Општина ће сносити трошкове месечних карата за средњошколце изад 4.900 динара за све релације са суседним општинама, изнад 3.900 динара за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар, у висини од 30% за све релације ван суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин..) и изнад 2.500 динара за све релације са суседним општинама,  за јануар 2017. и јун 2017. године. У оквиру ове тачке речено је да у прошлој години путовало 332 ученика од којих је 44, по одлуци Центра за социјални рад остварило право на бесплатне месечне карте.

Већници су утврдили и Предлог Решења о висини регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја Општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2017. године која остаје, такође, на висини прошлогодишњег регресирања. Тачније, Општина ће регресирати 30% од цене викенд карте за ученике који у дане викенда путују. У оквируове тачке, речено је да је прошле године право на регресирану викенд карту користио 71 ученик.

На дневном реду су биле и две тачке које су се односиле на Конкурс за доделу новчаних награда најболјим студентима са подручја Општине Пландиште за школску 2016./2017. годину и Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја Општине Пландиште за школску 2016./2017. годину која ће се додељивати у 10 месечних рата, ове године од јануара до октобра с’ обзиром да се у јануару расписује конкурс. О висини награда, односно помоћи, одлучиваће Општинско веће, између осталог и на основу броја студента који испуњавају услове конкурса.

Након тога, већници су одлучивали о тачкама дневног реда које се односе на доделу буџетских средстава по основу пројеката и то, о Предлогу Обавезног садржаја Смерница за предлагаче програма/пројеката, о Предлогу Закључка о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години у оквиру чега је речено да је за медије предвидкено 5.300.000,00 динара и то 5.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања и 300.000,00 динара за суфинасирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на језику националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији општине Пландиште. Овај Конкурс је, одмах након завршетка 27. седнице Општинског већа постављен на сајт Општине.

Већници су усвојили и Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката организација цивилног друштва у Општини Пландиште за 2017. годину за које је опредељено из буџета Општине 3.380.000,00 динара и то 1.300.000,00 за подстицање и развој аматерског и културно уметничког стваралаштва, за унапређење система социјалне заштите, 1.000.000,00динара, за подстицање локално економског развоја изапошљавања у општини, 200.000,00 динара, за развој туристичких потенцијала, промовисање општине и дефинисање туристичког производа,  500.000,00 динара, за очување животне средине 250.000,00 динара и за активности омладинских организација, 130.000,00 динара.

Донет је и Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у Општини Пландиште за 2017. годину за које је опредељено укупно 3.000.000,00 динара као и Предлог Конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у Општини Пландиште за 2017. годину, а након тога и Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама за коју је речено да се предлаже да буде у саставу као и прошлогодишња, односно да чланови буду дипломрани правник, дипломирани економиста и дипломирани политиклог.

Претпоследња и последња тачка дневног реда су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top