НАЈАВА 36. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 36. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 24.03.2017. године. На дневном реду предстојеће седнице предложено је 26 тачака. После усвајања записника са 34. и 35. седнице већници ће прво разматрати Предлог Извештаја о раду Општинског већа Општине Пландиште за 2016. годину а затим следе Утврђивања, Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште та 2017. годину (Први допунски буџет), Предлога Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама, Предлога Одлуке о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађевинском земљишту у јавној својини општине Пландиште, Предлога Одлуке о измени Одлуке о комуналном реду, Предлога Одлуке о измени Ослуке о јавном водоводу, Предлог Одлуке о измени Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода, Предлога Одлуке о измени Одлуке о сахрањивањима и гробљима, Предлога Одлуке о мрежи предшколских установа на територији Општине Пландиште. Већници ће на предстојећој седници разматрати Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе “Срећно детињство“ Пландиште и утврђивати Предлог Решења о давању сагланоти на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе “Срећно детињство” Пландиште. На 36. седници Општинског већа општине Пландиште, разматраће се Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2016. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2016. годину, Извештај о раду Народне библиотеке Пландиште у 2016. години и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке у 2016. години. Већници ће разматрати Изештај о раду Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2016 до 31.12.2016. године, Извршење плана рада Дома здравља “1.октобар” Пландиште за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. и утврђивање Предлога Решења одавању сагласности на Извршење плана рада Дома здравља “1.октобар” Пландиште за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године као и Разматрање Наративног извештаја о раду Центра за социјални рад Пландиште за 2016. годину и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Наративни извештај о раду Центра за социјални рад Пландиште за 2016. годину о размарање Извештаја о раду Црвеног ктста Пландиште за 2016. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Пландиште за 2016. годину. Након тога, на дневном реду је утврђивање предлога Решења о измени Решења о образовању Комисије за избор директора јавног предузећа, и предлози: Правилника о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Општинској управи Општине Пландиште, Закључка о усвајању треће измене Плана јавних набавки за 2017. годину, Закључка о усвајању треће измене Плана јавних набавки за 2017. годину, Коначни предлог за одобрење годишњих посебних програма у области спорта за 2017. годину. На дневном реду предстојеће 36. седнице Општинског већа су још и Предлог Решења о измени Решења о образовању савета за безбедност саобраћаја Општине Пландиште, Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за управљање миграцијама, Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама као и Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисје за утврђивање основаности захтева и висине наканаде штете настале услед уједа напуштених животиња. Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top