РЕШЕЊЕ И ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 61 и 120 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 24 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016  и 8/2017), председник општине Пландиште,  дана 06.03.2017. године, донео је Решење о додели средстава из буџета општине Пландиште за пројекте  којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2017. годину.

Решење о додели средстава из буџета општине Пландиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2017. годину можете погледати овде.

На основу чл. 20 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Р. Србије, бр. 129/2007), члана 17 – 26. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 61 и 120 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Решења председника општине Пландиште о именовању чланова стручне Комисије за оцену пројеката и утврђивање предлога о додели средстава поднетих на Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања до 31.12.2017. број: 401-5/2017-II од 13.01.2017 и од 25.01.2017. дана 01.02.2017. године, Комисија је дана 01.03.2017. године утврдила предлог Одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Пландиште у 2017. години.

Предлог Одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Пландиште у 2017. години можете погледати овде.

Сви учесници Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години у општини Пландиште који су добили мањи износ средстава од траженог, у обавези су да доставе нову спецификацију трошкова, у складу са добијеним средствима, односно обавештење да одустају од средстава која су им додељена, без одлагања.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top