На основу члaна члана 49. став 2. и члана  95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 95/2016) и члана 78. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 22.09.2017. оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (Постављење начелника Општинске управе општине Пландиште).

Комплентан текст Јавног конкурса можете преузети овде.

Образац можете преузети овде.