На основу тачке III алинеје 3 Решења о образовању и именовању Комисије за заштиту животне средине и заштиту и очување споменика природе и културе број 501-19/2016-II од 18. 05. 2016. године, а у складу са чланом 6 Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину. („Службени лист општине Пландиште“, број 28/2016 и 11/2017), део IV Тачка 7 Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 7/2017) и на основу Закључака о покретању поступка за расписивање јавног позива број 501-21/2017-III од 22.06.2017. године, Комисија за заштиту животне средине и заштиту и очување споменика природе и културе расписује Јавни позив за су/финансирање пројеката управљача у заштићеним подручијима Општине Пландиште у току 2017. године.

Комплетан текст конкурса можете преузети овде.

Пријавни образац можете преузети овде.