Последњом, 25. седницом Скупштине општине Пландиште која је одржана 20.12.2018. године, председавао је председник СО Пландиште, Ендре Сабо. Одборници су разматрали и једногласно усвојили 34 тачке дневног реда.

Прво је разматран и усвојен нови Статута општине Пландиште. У вези са тим је речено да се нови Статут доноси због усаглашавања са новим Законом о локалној самоуправи. Следећи је био буџет за 2019. годину који је пројектован на износ од 511 милиона динара. Како је у оквиру ове тачке речено, нови буџет је повећан за 6,9% у односу на реализацију буџета за 2018. годину. Речено је да је буџет рађен према упутствима Министарства финасија Републике Србије. И у наредној години највећи прилив средстава у буџет општине Пландиште зу 2019. години очекује се из трансфера виших нивоа власти, 195 милиона динара и од прихода на имовину, 60 милиона динара.

Одборници су на последњој седници СО Пландиште донели и Одлуку о локалним комуналним таксама. У оквиру ове тачке је речено да је последње усклађивање локалних комуналних такси било 2014 године и да се оне усклађују са републичким односно са највећим таксама Владе Републике Србије. У наредној години, приход од локалних комуналних такси требало би да увећа буџет за милион динара.

На 25. седници СО Пландиште одборници су донели Одлука о измени Одлуке о заштити Споменика природе „Парк дворца Јагодић“. Важна Одлука која је донета јесте о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Пландиште учествује у финанасирању активности одржавања. Известилац по овој тачки је рекао да се Одлука доноси ради усклађивања са потребама Зкона о становању. Након тога је донета и Одлука о проширеним правима финансијске подршке породици са децом. У оквиру ове тачке је речно да ће и у наредној години Општина давати по 10.000,00 динара за сваку новорођену бебу и да ће финасирати бесплатан боравак у вртићу за 3 и 4. дете. У 2017. на територији општине Пландиште је укупно рођено 90 беба, а ове године су рођене 64 бебе.

           Након тога, одборници су разматрати и дали сагласност на Анекс уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и уједно су дали овлашћење председнику општине Пландиште за потписивање Анекса уговора о јавно-приватном партнерству. Одборници су гласали и да се образује Локални антикорупцијски савет за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Пландиште. Такође су били сагласни са Одлуком о изменама и допунама Статута Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште а након тога су разматрали и усвојили програме рада и финсијске планове установа чији је оснивач Општина, односно Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Историјског архива Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште, Народне библиотеке Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште и Центра за социјални рад Пландиште за 2019. годину. Директор Дома здравља је рекао да без помоћи Локалне самоуправе која пружа пуну подршку раду Дому здравља, Дом тешко да би могао да функционише. У следећој години тржиће се специјализација за 2 лекара опште медицине и наставиће се са реновирањем теренских амбуланти. У Купинику је завршено, у Маргити је планирано да се заврши до краја године а следеће године треба да се реновира амбуланта у Великом Гају.

           Одборници су дали сагласност и на Основе програмских активности и Финансијски план Црвеног крста Пландиште за 2019. годину са Календаром активности, на Програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за следећу годину, на Финансијске планове за све три основне школе и Предшколску установу „Срећно детињство“за а након тога су усвојени планови рада и финансијски планови месних заједница, Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, Маргита, Марковићево, Милетићево, МЗ Пландиште, Стари Лец и Хајдучица.

Последња су била Одборничка питања.

На крају седнице, председник Општине, Јован Репац и председник СО Пландиште, Ендре Сабо су одборницим захвалили на сарадњи у овој години и пожелели срећну и успешну Нову годину, личну и породичну срећу свим одборницима.