ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије.

Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса. Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs или у Центру Министарства одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића број 1, Панчево, или у Кацеларији Министарства одбране Вршац, адреса Светосавски трг 10, где могу поднети и пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази и један од три центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево или Лесковац.

Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописију да служење војног рока траје шест месеци.

Овим путем обавештавамо и сва лица мушког пола, 2001. годиште као и старија годишта лица мушког пола, која нису уведена у војну евиденцију, да 2019. године имају обавезу да се јаве у Центар Министарства одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића број 1 од 09:00 до 14:00 часова понедељком, средом или петком или у Канцеларију Министарства одбране Вршац, улица Светосавски трг број 10 у времену од 09:00 до 13:00 часова сваког радног дана осим петка, ради увођења у војну евиденцију.

Такође, увођење у војну евиденцију вршиће се и у Општинској канцеларији Министарства одбране Вршац у Пландишту, на адреси Војводе Путника 53, зграда Суда (улаз десно), канцеларија број 3, сваког петка у времену од 08:45 до 11:00 часова.

Комплетан текст јавног огласа можете погледати на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs и ОВДЕ.

Телефони за контакт:

013/319 – 759 Панчево
013/326 – 165 Панчево
013/839 – 694 Вршац
013/837 – 020 Вршац
013/861 – 350 Пландиште

Scroll to Top