На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ћедана 09.06.2021. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту МАРГИТА доћи допрекида испоруке воде.

Прекид испоруке воде трајаће у  периоду од 11,3014,30 часова.