Author name: zorank

Обавештење о прекиду испоруке комуналне услуге

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо Вас да ће 19.04.2021. године због радова на водоводној мрежи у насељеном месту МИЛЕТИЋЕВО доћи до прекида испоруке воде. Прекид испоруке воде трајаће у  периоду од 09,00 до 12,00 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Општинска управа општине Пландиште  на основу  члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему  захтева за издавање интегрисане дозволе Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган примио захтев за издавање интегрисане дозволе  оператера „ВИНДИЈА“ …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ Прочитај више »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ БРОЈ:3-46/2020-36 ДАНА: 11.12.2020. П Л А Н Д И Ш Т Е ОПШТИНСКА УПРАВА ПЛАНДИШТЕ   ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду испоруке комуналне услуге.   На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ће 11.12.2020.због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ЈЕРМЕНОВЦИдоћи …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ Прочитај више »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ БРОЈ:3-46/2020-36 ДАНА: 11.12.2020. П Л А Н Д И Ш Т Е ОПШТИНСКА УПРАВА ПЛАНДИШТЕ   ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду испоруке комуналне услуге.   На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ће 11.12.2020.због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ЈЕРМЕНОВЦИдоћи …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ Прочитај више »

Scroll to Top