БАНАТСМАРТ – ПРОЈЕКАТ ИЗ ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ИПА“ РУМУНИЈА-СРБИЈА

ЗАВРШНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ У ПЛАНДИШТУ И РЕКАШУ

Почетком октобра у Пландишту и Рекашу у Румунији су одржане Завршне конференције поводом успешне реализације пројекта „Smart Urban Services Through Homogenous Quality Standard in Public Infrastructures for Higher Energy Efficiency – BANATSMART“ – “Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу ефикасност“ који је финансиран од стране Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Општина Пландиште је била водећи партнер у Пројекту у чијој реализацији су учествивала још три партнера, општина Рекаш из Румуније као Агенција за управљање енергијом Темишварског округа –АМЕТ, такође из Румунији и Регионални центар за друштвено – економски развој Банат. Идеја пројекта која је окупила ове партнере јесте допринос у одрживом економском развоју региона, кроз унапређење система јавног осветљења у прекограничном подручју, успостављањем заједничких стандарда у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења загађења.

Овим поводом одржана је Завршна конференција пројекта у Пландишту, у мотелу Платан. О пројекту, његовој реализаци и бенефитима, говорила је менџер пројектам Драгана Дорожан која је том приликом рекла да су партнери на пројекту покренули иницијативу за решавање проблема неефикасног система јавне расвете у својим срединама у јулу 2017. године. Кључни проблеми застарелости инсталираних система јавне расвете, доводили су до великог оптерећења општинских буџета и загађења животне средине емисијом CО2. Читав систем, у смислу развоја управљачког система, набавке и инсталације нове опреме је инсталиран и оствариле су се уштеде у буџету општине Пландиште до 70% у односу на предходне године, рекла је менџер пројекта, будући да је постављање расвете у Пландишту завршено крајем прошле године. Такође је речено да су партнери успели да реализују зацртане циљеве лкао што су: смањење негативне емисије загађења, уштеда новца у јавном буџету, коришћење обновљивих извора енергије и висок степен праћења уштеда енергије на годишњем нивоу. Са свим реализованим активностима, пројекат је допринео смањењу количине расипања електричне енергије на локалном нивоу и великој уштеди у општинским буџетима, као и подизању свести грађана о заштити животне средине и могућностима искоришћења обновљивих извора енергије. Председник општине, Јован Репац је поздрављајући присутне рекао да општину изузетно радује велика уштеда енергије и да ће се бенефити тек видети у наредној години. Представниц партнера на проејкту, Rozalia Boldijar и Adrian Balaci су у вези са проејктом рекли да је у Румунији систем рада осветљења потвуна новина не само у Банату већ и у целој Румунији и да су пример добре праксе за земље Европске уније.

Што се тиче партнерства и „Паметних-смарт пројеката“, ово је први такве врсте који успешно завршен захваљујући ИПА програмима прекограничне сарадње уопште.

Укупна вредност пројекта била је 1.631.506,80 еура, од чега се 1.386.780,78 еура финансирано из ИПА средстава. Реализација пројекта трајала је 27 месеци (14.07.2017. – 13.10.2019.).

Завршна конференција је одржана и у партнерској општини Рекаш у Румунији где су резултати пројекта и бенефити представљени медијима и представницима јавних предузећа и осталих институција из ове партнерске општине.

Scroll to Top