ЕФИКАСАН ДИЈАЛОГ ОЦД СА ЈАВНИМ ВЛАСТИМА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Јавно приватно партнерство у Србији

Ефикасан дијалог ОЦД са јавним властима од изузетног значаја

Пројекат под називом ”Унапређење дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти код пројеката јавно-приватног партнерства на локалном нивоу” који је подржан од стране Београдске отворене школе (БОШ), а финансиран преко делегације Европске уније у Србији, имао је добар пријем код представника ОЦД из општине Пландиште. У реализацији овог пројекта учествовале су укупно три општине Бечеј, Пландиште и Топола. Захваљујући овом пројекту ОЦД са којима локална самоупрва Пландиште има изузетно добру сарадњу, а коју су представници ових организација редовно истицали, организацијама је појам јавно-приватног партнерства постао јаснији као и значај не само ЈПП већ и дијалога између ОЦД и јавних власти у овој области. Истраживање спроведено у оквиру пројекта је показало да добро и ефикасно управљање, поготово на локалном нивоу, није могуће уколико не постоји оснажено цивилно друштво које, заједно са јавним властима, учествује у свим важним одлукама које имају утицај на њихов живот. Адекватан и ефикасан дијалог ОЦД са јавним властима значи кредибилитет донесених одлука. У области ЈПП у Србији такав дијалог скоро и да не постоји. Актуелна законска регулатива не обавезује јавне партнере да консултују представнике цивилног друштва, нити грађане, приликом дефинисања приоритетних области које би се регулисале по моделу ЈПП, али и не забрањује постојање дијалога и сарадње између представника јавних власти и цивилног друштва.

Општина Пландиште, поучена позитивним искуством пројекта прекограничне сарадње под називом “Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу ефикасност“  планира да ове године реализује још два пројекта јавно-приватног партнерства. По речима Александре Одавић Мак, начелнице Општинске управе, у септембру ове године договорени су прелиминарни сусрети са представницима приватног сектора на тему зоохигијене и решавања проблема из ове области којих је из дана у дан све више у општини Пландиште. Одмах након тога, покрећу се и разговори на тему комуналних услуга за које локална самоуптава сматра да ће ефикасније бити решени кроз јавно-приватно партнерство, изјавила је још начелница Општинске управе Пландиште.

У Србији је од 209 одобрених пројеката ЈПП, 75  уговорено. Највећи број  одобрених и реализованих пројеката је у Београду, 15. Од тога, највећи број је у области јавне расвете, јавног превоза, изградње локалне инфраструктуре, одржавање локалне инфраструктуре, грејања и топлотне енергије, као и комуналног отпада.

О јавно–приватном партнерству за које је приметно повећано интересовање што се тиче јавног сектора, Весела Влашковић, истраживач на пројекту је изјавила да , и поред узлазног тренда одобрених предлога пројеката ЈПП у Србији и даље не постоји значајније укључивање грађана код планирања оваквих пројеката.

– Како би пројекти ЈПП били одрживи и ефикасни, потребно је укључити грађане и медије како би се њихови ставови и мишљења инкорпорирали у пројекте. Укључивању грађана и организација цивилног друштва мора се приступити систематски и дугорочно, да би се изградило поверење између њих и јавног сектора, што је кључни предуслов за адекватну сарадњу, закључује Весела Влашковић.

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра у Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава ипомоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура,владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Scroll to Top