„ГЛАС МЛАДИХ“ – НОВИ ПРОЈЕКАТ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

Општина Пландиште, односно Канцеларија за младе, аплицирала је и добила средства у износу од 150.000,00 динара на конкурсу за оснаживање канцеларија за младе у АП Војводини који је расписао Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

Унапређење рада Канцеларије за младе (КЗМ) општине Пландиште – стратешки је циљ и локални приоритет број 2. ЛАП за младе општине Пландиште 2015-2020. Овим пројектом  желимо да успоставимо WEB портал КЗМ као и писани медиј „Глас младих“ који би излазио једном месечно а по потреби и чешће. „Глас младих“ пружиће грађанима Општине, пре свега младима све неопходне информације о раду КЗМ, актуелним пројектима, конкурсима и пословима за младе како на локалу тако и шире.

Циљ пројекта је стварање „гласила“ како електронског, тако и писаног, чиме би се обезбедило правовремено информисање младих о актуелностима у области спровођења омладинске политике.

Scroll to Top