„ИНДЕКС ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ“ – ПРВО МЕСТО ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

Транспарентност Србије је и ове године обавила истраживање „Индекс транспарентности локалне самоуправе у Србији – ЛТИ“.

Реч је о истраживању које је спровођено 2015. године, где су биле обухваћене све општине и градови и 2017. године где је узет узорак од 15 ЈЛС. Истраживање је ове године спроведено уз подршку УСАИД-а и биће урађено и 2020, 2021. и 2022. године.

Идекс је збир позитивних поена добијених из индикатора који подразумевају анализу сајтова, докумената, одговора добијених на захтеве за слободан приступ информацијама и непосредан увид у функционисање управе, односно услужних центара.

На основу методологије установљене 2015. године поново су оцењене и рангиране све јединице локалне самоуправе у Србији. Општина Пландиште је на овом рангирању имала индекс 67, на скали од 0 до 100 и заузела је прво место. Наша Општина је остварила и велики раст у односу на 2015. годину када је индекс био 49.

Актуелна оцена је као означена као добра и у апсолутним размерама, али наравно и даље постоји простор за повећање транспарентности и за раст оцене, односно индекса ЛТИ, али не само по изгледу и садржају сајта, већ и других аспеката транспарентности.

Scroll to Top