ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 15/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На  основу  тачке  II  Одлуке  о  покретању поступка  јавне  набавке  број:  4-211/2019-01-IV године, а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) Наручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ПЛАНДИШТЕ Војводе Путника 38, 26360 ПЛАНДИШТЕ позива Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка можете погледати овде.

Одлуку о обустави поступка можете погледати овде.

Scroll to Top