Intervju sa predsednikom opštine Zoranom Vorkapićem

Kao predsednik opštine Plandište, mogu da kažem da  je opština  Plandište u 2010.godini,  imala slične poteškoće,kao i većina opština u Srbiji. Zna se da je 2010. godina bila krizna. Ono što se posebno oseća i što je posebno problem za opštine poput opštine Plandište, su u velikom  procentu, transferna sredstva iz republičkog budžeta, koja su uskraćena, već drugu godinu za redom. Evidento da to nosi poteškoće u funkcionisanju lokalne smouprave.

No, to smo mi, realno i domaćinski procenili, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu , s obzirom da funkciju predsednika opštine obavljam od 2004. godine, i prateći promene u nekom prethodnom periodu. Kada je punjenje budžeta u pitanju, za 2010. godinu smo predvideli jedan skroman budžet,upravo očekujući ovakvu situaciju . U prvom rebalansu budžet je povećan za 5%, umesto predviđenih 220 miliona, rebalansom smo usvojili 232  miliona dinara.  Najbitnije, je da je  budžet opštine Plandište je bio dovoljan da izmirimo sve potrebe naših budžetskih korisnika, nikome nismo ostali dužni.

Pored toga, u opštini Plandište trenutno imamo 11  gradilišta,uprkos činjenici da spadamo u grupu najnerazvijenijih opština u Srbiji. Danas nema opštine koja bi ovom činjenicom mogla da se pohvali, možda smo mi opština paradoksa. Ja sam ponosan što sam na čelu opštine koja spada u grupu od 40 najnerazvijenih opština a da se, ipak, toliko gradi i radi.  To samo pokazuje da su svi moji saradnici  radili i rade sa maksimalno racionalno, jer većinu gradilišta nismo u mogućnosti da finansiramo iz opštinskog budžeta, već se finansiraju od viših organa vlasti, što znači da se pisalo puno projekata i da se za sredstva konkurisalo kod svih, kako pokrajinskih organa vlasti, tako republičkih resornih ministarstava, do pogranične saradnje. Ovde smo najaktivnijikada je u pitanju saradnja sa našim komšijama, sa Republikom Rumunijom, imamo realizaciju  jednog projekta sa opštinom Deta u vrednosti od oko 350.000 evra. Ono što imamo aktivno je ralizacija izgradnje prečistača otpadnih voda u naseljenom mestu Hajdučica gde je sva oprema dobijena iz IPA fonova, preko Republike Slovačke. Za narednu godinu je najava da neće biti puno drugačija od ove godine, za nijansu će biti , ipak lakše, mislim da će 2011.biti  plod onoga šta smo sejali prethodnih godina. Naredna godina će biti specifična jer je predizborna godina, znači da će biti godina sa malo više aktivnosti i investicija i da će deo transfera ,kada su pitanju nerazvije opštine kojoj pripada i opština Plandište, biti prenošeni u većem procentu. Opština Plandište je ostala verna tradiciji i prva u regionu izglasala i budžet za 2011. godinu u iznosu od 251 milion dinara,  trećina je predviđena za investicije, kako za izradu novih projekata, tako i za njihovu realizaciju.

Svim  građnima opštine Plandište, svim čitaocima Start 013, zajedno sa svojim saradnicima, želim srećne Novogodišnje i Božićne praznike!

Služba za informisanje opštine Plandište

Scroll to Top