ИЗ ЗЕЛЕНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ ДВА МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

Општина Пландиште је учествовала на конкурсу Министарства заштите животне средине за суфинансирање реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години и у циљу повећања пошумљеноси на територији Републике Србије.

Укупна вредност пројекта износи 2.498.685,00 динара а висина средстава која су добијена из Зеленог фонда Републике Србије је око 2 милиона динара (1.998.685,00 рсд). Суфинансирање ће се извршити средствима обезбеђеним у Буџету општине Пландиште у износу од 500.000,00 динара.

Пројектом ће се пошумити катaстарска парцела у Пландишту код пречистача, површине 2,77 хектара на којој ће се посадити саднице различитих аутохтоних лишћарских врста дрвећа.

Основни циљ овог пројекта је: Пошумљавање деградираних и еродираних земљишта, заустављање/успоравање ерозивних процеса плодних земљишта формирањем шумских ветрозаштитних баријера и спречавање формирања дивљих депонија. Пројектом се отвара могућност стварања зелених оаза са објектима за одмор у природи у којима ће се грађани дуже и чешће задржавати, побољшава се биодиверзитет подручја, депонује се угљеник и везују гасови који производе ефекат стаклене баште.

Партнери на пројекту су Регионална развојна агенција Јужни Банат, Панчево, Удружење шумарских и ловних радника Србије „Шума и лов” и ЈП „Полет“ Пландиште.

Општина Пландиште спада у подручја са најмањим процентом шумовитости у Србији са свега 0,5% под шумом.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

 

Scroll to Top