ИЗВЕШТАЈ 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

У среду, 24. новембра одржана је тринаеста седница Скупштине општине Пландиште. На дневном реду седнице којом је председавао Горан Доневски, председник СО Пландиште, било је пет тачака. Одборници су прво разматрали Одлуку о трећем ребалансу за 2021. годину. Известилац по овој тачки је рекао да се Oдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину састоји од 4 извора финасирања, од буџета, трансфера од других нивоа власти, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених средстава донације из ранијих година. Према Трећем ребалансу буџета општине Пландиште за 2021. годину, укупни приходи и примања су 652 милиона 98 хиљада динара колико су и расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине.

На дневном реду 13. седнице СО Пландиште био је и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општина Пландиште за период јануар-септембар 2021. године. У овом периоду, према речима известиоца, остварен је већи суфицит у односу на шестомесечни извештај. Укупни приходи буџета у овом периоду износили су 430 милиона 132 хиљаде динара, односно 77,15% од планираног износа буџета за 2021. годину. Расходи су били у висини од 368 милиона 961 хиљада, односно 58,54% од износа планираних расхода. Суфицит је у износу од 61милион 171 хиљаде динара.

Одборници су разматрати и изабрали нове чланове Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини  у саставу: Светлана Лазаревић, председник, Александра Одавић Мак, заменик председника и чланови: Милан Тркуља, Зоран Брдар, Љубомир Стефановић, Александар Величковски, Мирјан Грбић, Зоран Петковић, Маја Алексић и Мирослав Петровић. На данашњој седници СО Пландиште именовани су и  нови чланови Локалног Савета родитеља општине Пландиште, по три родитељи из све три школе и три родитеља из предшколске установе „Срећно детињство“. Седници су присуствовали и председник заменик председника општине, Јован Репац, Душан Ћурчић и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Последња тачка су текућа питања.

Scroll to Top