ИЗВЕШТАЈ ОСПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 2021-2025

На основу члана 107. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште, бр. 30/2018) и члана 29. Одлуке о јавним расправама („Сл. лист општине Пландиште, бр. 15/2019), Одељење за друштвене делатности и послове органа општине дана 09. децембра 2020. године сачиинила је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана за младе 2021-2025 који можете у потпуности преузети овде.

 

Scroll to Top