Na uvid predlog Plana upravljanja otpadom

 Plandište-Privredna društva, preduzeća, udruženja, stručne institucije , nevladine i druge organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, kao i organizacije potrošača mogu izvršiti uvid u predlog Plana upravljanja otpadom opštine Plandište za period od 2010 do 2020.godine u Opštinskoj upravi u Plandištu, Vojvode Putnika 38, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.Primedbe se mogu dostaviti poštom ili lično i elektronskim putem na sledeće e-mail adrese:le.bogdanovic@gmail.com nnborojevic@gmail.com do 2.avgusta 2010. godine

Scroll to Top