ИЗВЕШТАЈ СА 1. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ВЕЋНИЦИМА ДОДЕЉЕНИ РЕСОРИ

Прва седница Општинског већа општине Пландиште у новом сазиву одржана је данас (четвртак, 27.08.2020. године). На дневном реду биле су 2 тачке. Седница којом је председавао председник Општине Јован Репац, радила је у пуном саставу, само један већник је оправдано био одсутан.

Већницима су прво додељени ресори за које ће током четворогодишњег манадата бити задужени. Како је председник Општине и Већа рекао, Бојана Стојановић (СНС) додељени су послови у вези задовољавања одређених потреба грађана у области спорта и физичке културе, области образовања, социјалне заштите и друштвене бриге о деци. Зоран Петровић (СНС) ће обављарти послове у вези задовољавања одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства и туризма. Мирјану Грбићу (СНС) додељени су послови у вези задовољавања одређених потреба грађана у области праћења стања комуналне делатности, искоришћења грађевинског земљишта и пословног простора. Роберт Мориц (СВМ) је задужен за послове у вези са задовољавањем одређених потреба грађана у области привреде, пољопривреде и руралног развоја. И Тања Петеровић (СПС) ће обављати послове у вези задовољавања одређених потреба грађана у области културе.

Последња тачка су текућа питања.

Scroll to Top