НАЈАВА 1. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Прва, (1.) седница Скупштине општине Пландиште заказана је петак, 28.08.2020. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 16 тачака. Прва је Престанак манадата одборника Скупштине општине Пландиште а након тога потврђивање мандата одборника Скупштине општине Пландиште. Следе, Избор председника Скупштине општине Пландиште а након тога и избор заменика председника СО Пландиште. Одборници ће затим разматрати предлог Одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине општине Пландиште. Следе, Избор председника и чланова Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије, Одбора за друштвене делатности, социјална питања и односе са верским заједницама, Одбора за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и заштиту и унапређење животне средине, Одбора за рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села, Одбора за представке и притужбе, Одбора за борбу против корупције, Савета за младе, Комисије за родну равноправност, Савета за здравље, Савета за праћење примене Етичког кодекса и Корисничког савета јавних служби.

Scroll to Top