ИЗВЕШТАЈ СА 1. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ – ПОТВРЂЕНИ МАНДАТИ 5 НОВИХ ОДБОРНИКА

Данас је у Пландишту одржана Прва, (1.) седница Скупштине општине Пландиште којом је председавао Горан Доневски, заменик председника СО Планиште. На дневном реду било је укупно 16 тачака. Пре почетка седнице, одборник Данило Лукић је предложио допуну дневног реда коју одборници нису изгласали. На самом почетку, присутни одборници су верификовали престанак манадата одборника Ендре Сабоа а након тога су једногласно потврђени мандати пет нових одборника који од данас чине сазив Скупштине општине Пландиште. То су следећи одборици: Страхиња Брекић, Олина Родић и Љубомир Ракић са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу (СНС) и са листе СПС-а, Ивица Дачић –Социјалистичка партија Србије, Владана Илијевски и Михај Микша. Након тога, тајним гласањем изабран је нови председник Скупштине општине Пландиште јер је из личних разлога досадашњи поднео оставку на ту функцију. Већином гласова (17 за и 2 против) за новог предсеедника СО Пландиште изабран је Горан Доневски и са истим бројем гласова је изабран и Владан Младеновић за заменика председника СО Пландиште.

Одборници су затим разматрали и усвојили Одлуку о измени и допуни Пословника Скупштине општине Пландиште у делу који се односи на јавност седнице СО Пландиште присуство и понашање медија на седници. У даљем току седнице одборници су једногласно изабрали председнике и чланове скупштинских радних тела. Председник Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије је Надежда Милановић (СНС), Одбора за друштвене делатности, социјална питања и односе са верским заједницама, је Анђелко Мишељић (СНС), Одбора за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и заштиту и унапређење животне средине, Биљана Максимовски (СНС), Одбора за рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села, Мануела Корња (СНС), Одбора за представке и притужбе, Сава Савков (СНС), Одбора за борбу против корупције, Олина Родић (СНС), Савета за младе, Дејан Борисављевић (СНС), Комисије за родну равноправност, Владана Илијевски (СПС), Савета за здравље, др Адриана Микша (СНС), Савета за праћење примене Етичког кодекса, Данило Лукић (За бољу општину Пландиште – адвокат Лукић Данило) и Корисничког савета јавних служби, Горан Микулић (СНС) Обавеза је била да председници ових радних тела буду одборници СО Пландиште.

На крају седнице, председник Скупштине, Горан Доневски обавестио јe одборнике да се одборничка питања постављају у писменој форми. На данашњој седници није било одборничких питања.

Scroll to Top