ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА ПАТЕНТИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПОСТУПКА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ

На основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.4-209/2020-II од 30.06.2020. године ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ позива Удружење шумарских и ловних радника Србије „Шума и лов“, 11 000 Београд, ул. Дољанска бр. 67 да поднесе понуду у поступку јавне набавке услуга-набавка патентиране технологије са имплементацијом поступка за пошумљавање јн 15/2020.

Комплетну Конкурсну домунетацију можете преузети овде.

Обавештење о покретању преговарачког поступка можете прузети овде.

Позив за можете преузети овде. 

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top