ИЗВЕШТАЈ СА 112. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Усвојен Предлог за Први ребаланс буџета

Двадесет седма седница Општинског већа општине Пландиште оджана је у четвртак, 27.02.2023. године. На дневном реду било je 14 тачка. Седницом је председавао председник Општине, Јован Репац.

Већници су на овој седници прво утврдили предлоге: Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2023. Годину (Први ребаланс-први допунски буџет) по коме je буџет за 2023. годину коригован и сада износи 650.877,732,00 динара. Већници су усвојили и предлог Одлуке о финансирању капиталних инвестиционих расхода буџета општине Пландиште и финансирање текуће ликвидности у 2023. години у укупном износу од 56 милиона динара, Одлуку о извршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2022. годину и Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште.

Након тога усвојени су предлози Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Пландиште и Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност Општине Пландиште. Разлог за ове измене јесту разрешења досадашњих и именовања нових лица на функцију председника СО Пландиште и директора Центра за социјални рад општине Пландиште. Такође, већници су усвојили предлоге Решења о образовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Финансијског плана Историјског архива Бела Црква за 2023. годину и Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план као и Закључка о усвајању Плана јавних конкурса за 2023. годину који, као и прошле године има 4 конкурса, Јавни конкурс за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2023. годину, Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2023. годину, Конкурс за суфинанасирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2023. години и Конкурс за пријаву посебних програма и пројеката у области спорта који се суфинанасирају из буџета општине Пландиште за 2023. годину.

На 112. седници Општинског већа, већници су разматрали и усвојили предлоге Одлуке о давању сагласности на усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналних делатности зоохигијене-спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште, Решења о двању привремене сагласности СТУП-у „Вршац“ А.Д. Вршац о поверавању јавног линијског превоза путника на територији Општине Пландиште у 2023. години, Решења о давању сагласностри на План одржавања депонија интерног отпада на територији општине Пландиште за период јануар-децембар 2023. година као и предлог Закључка о усвајању програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2023. годину који Општинско веће усваја у свакој буџетској години.

Последња тачка била су текућа питања.

Scroll to Top