НАЈАВА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Двадесет трећа седница Скупштине општине Пландиште заказана је за среду, 01.03.2023. године. За дневни ред предстојеће седнице предложенo je 14 тачка.

Одборници ће на овој седници разматрати предлоге: Одлуке о потврђивању манадата одборника Скупштине општине Пландиште, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2023. Годину (Први ребаланс-први допунски буџет), Одлуке о финансирању капиталних инвестиционих расхода буџета општине Пландиште и финансирање текуће ликвидности у 2023. години, Одлуке о извршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2022. годину, Одлуке о давању сагласности на усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналних делатности зоохигијене-спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште, Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште и Решења о давању сагласности на Финансијски план.

На предстојећој седници разматраће се и предлог Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Пландиште, Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност Општине Пландиште, Решења о образовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта као и предлог Решења о разрешењу и именовању Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици.

Scroll to Top