ИЗВЕШТАЈ СА 132. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН  ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2020.

 

Данас је у Пландишту одржана 132. седница Општинског већа општине Пландиште. На дневном реду  седнице којом је председавао председник Општине, Јован Репац  било је укупно 35 тачака.

После усвајања записника са 130. и 131. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали и утврђивали Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. Годину. У оквиру ове тачке jе речено да је Буџет био поставлјен на сајт како би грађани могли да га коментаришу и да је организован и округли сто који нико није посетио. Сугестије за измене имао је  Центар за социјални рада општине Пландиште. Корекција је било и код Општинске управе општине Пландиште. Након тога је усвојен Предлог Одлуке о контроли пријема и реализације донација општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да се овом Одлуком уређују начин, поступак и контрола пријема и реализације донација општине Пландиште, као наменског бесповратног прихода. Донација подразумева донацију, хуманитарну помоћ, поклон и друга бестеретна стицања који представљају наменски бесповратни приход општине Пландиште који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

На дневном реду били су и предлози из области комуналних услуга  попут Одлуке о обављању делатности димничарских услуга, Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима, Одлуке о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења, Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлуке о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене.

Већници су на последњој, 132. седници разматрали  Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину а након тога су утврђивали Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања У оквиру ове тачке је речено да ЈП има специфичну фукцију у оквиру остваривања јавног интереса јединице локалне самоуправе. За 2020.годину укупно планирани приходи су у висини од 266.500.000,00 динара, 19.700.000,00 од оснивача и 246.800.000,00 планирани проходи без оснивача.

Након тога разматран  је  Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2020. годину и утврђен Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада, План и програм рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2020. годину и утврђен  Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план. На дневном реду 132.седнице Општинског већа  је било разматрање Програма рада и Финансијског плана Народне библиотеке Пландиште за 2020. Годину. У вези са овом тачком је речено да новина у функционисању Билиотеке, нова , електронска база података што ће од нове године омогућити корисницима да имају приступ дигиталним књигама које 10-струко надмашују број књига у пландиштанкој библиотеци.

Већници су једногласно утврдили Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план.  Већници су једногласно усвојили и Програм рада и Финансијски план Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 2020. годину. У вези са овом тачком, известилац је најавио реализацију пројекта ресорног министарства који се тиче лечења популације старих у малим срединама у којима лекари ређе излазе, попут Банатског Соколца, Марковићева, Дужина и Купиника.

Известилац је тражио подршку Локалне управе да се медијски подржи и промовише овај пројекат.

На последњој седници Општнског  већа разматран је и усвојен  Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад Пландиште за 2020. Годину.У вези са овом тачком, речено је да ће наредне године Центар добити возило за превоз инвалидних лица. Једногласно је усвојена и Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2020. годину а након тога су разматрани  Финансијски планови за 2020.годину Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,  Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица  и Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште.

Већници су разматрали и једногласно усвојили и План рада и Финансијски плана за МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, мз Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица.

На 132.седници Већа једногласно је утврђен и  Предлог Решења о образовању координационе комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Пландиште.

Претпоследња и последња тачка су Захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.

Scroll to Top