НАЈАВА 132. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 132. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак,  13.12.2019.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 35 тачака.

После усвајања записника са 130. и 131. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. Годину а онда и Предлог Одлуке о контроли пријема и реализације донација општине Пландиште, Предлог Одлуке о обављању делатности димничарских услуга, Предлог Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима,

Предлог Одлуке о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења, Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и Предлог Одлуке о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене.

Већници ће на наредној седници разматрати Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину и утврђиваће Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања. Разматраће и  Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2020. годину и утврђиваће Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада а након тога ће се разматрати  План и програма рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2020. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план. На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа општине Пландиште је и разматрање Програма рада и Финансијског плана Народне библиотеке Пландиште за 2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план, разматрање Програма рада и Финансијског плана Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план, разматрање Програма рада и Финансијског плана Центра за социјални рад Пландиште за 2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план, разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Основе програмских активности и Финансијски план, Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште за 2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план, rазматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда за 2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план,

pазматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица за 2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и pазматрање Финансијског плана Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план. Следе тачке разматрања Плана рада и Финанијског плана за МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, мз Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада.

Већници ће на 132.седници Већа утврђивати Предлог Решења о образовању координационе комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Пландиште.

Претпоследња и последња тачка су Захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.

Scroll to Top