ЈАВНИ УВИД – ЗАХТЕВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољоприввреду, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и  бр.36/2009),  објављује:

Ј А В Н И   У В И Д
ЗАХТЕВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

BIOGAS TECHNOLOGY ONE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-44/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2891 КО Маргита, Општина Пландиште.

 BIOGAS TECHNOLOGY TWO” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-45/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2895 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY THREE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-46/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2894 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY FOUR” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-47/2019-02-IV , Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2893 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY FIVE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-48/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2892 КО Маргита, Општина Пландиште.

 BIOGAS TECHNOLOGY SIX” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-49/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2896 КО Маргита, Општина Пландиште.

 BIOGAS TECHNOLOGY SEVEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-50/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2900 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY EIGHT” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-51/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2899 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY NINE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-52/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2898 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY TEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-53/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2897 КО Маргита, Општина Пландиште.

 BIOGAS TECHNOLOGY ELEVEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-54/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2902 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY TWELVE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-55/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2906 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY THIRTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-56/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2905 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY FOURTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-57/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2904 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY FIFTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-58/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2903 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY SIXTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-59/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2907 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY SEVENTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-60/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2911 КО Маргита, Општина Пландиште.

 BIOGAS TECHNOLOGY EIGHTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-61/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2910 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY NINETEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-62/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2909 КО Маргита, Општина Пландиште.

BIOGAS TECHNOLOGY TWENTY” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-63/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2908 КО Маргита, Општина Пландиште.

 

Сви пројекти имају заједничку лагуну која се налази на кат. парц. бр. 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 16, радним данима у времену од 08 до 13 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Општинска управа ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Scroll to Top