ИЗВЕШТАЈ СА 142. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2023.У ТОКУ

Последња, 142-га седница Општинског већа општине Пландиште, којом је председавао председник Општине, Јован Репац, а у чијем раду је учествовало свих 7 већника. Седници је поред заменика председника, Душана Ћурчића, члана Већа по функцији присуствовао и начелник Општинске управе, Игор Ђорђевски. На дневном реду седнице нашло се укупно 8 тачака дневног реда.

Већници су на овој седници прво разматрати Предлог Закључка о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2024. годину. Известилац по овој тачки упознао је већнике са предлогом да Јавна расправа о буџету за 2024. годину почне 24. новембра и траје до 11. децембра и да је Округли сто на којем ће бити представљен предлог буџета да се одржи 8. децембра у сали Општине у 12,00 сати у присуству председника и заменика председника Општине Пландиште. Одлука је рађена према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. Министарства финансија Републике Србије. У приходном делу буџета општине Пландиште за 2024. годину планирана маса средстава текућих прихода и примања, као и прихода од задуживања износе 675.559.301 динара. Највећи износ очекује се од пореза на дохадак, добит и капитална добра, 31,74% од укупно пројективаних средстава, од пореза на имовину 12,50%, од трансфера од других нивоа власти, 32,67% средстава и од приход од имовине, 15,57% срдстава. Што се тиче расходног дела у Одлуци о буџету за 2024. годину, капитални пројекти процењују се у износу од 47.786.261 динара што чини 7,07% укупног планираног буџета чији је расходни део у висни приходног.

Након тога, већницима је поднет Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину у периоду јануар-септембар 2023. године. У оквиру ове тачке је речено да су у периоду јануар-септембар извршена два ребаланса буџета и да су приходи и примања била 59,50% укупно планираног обима средсатва а да су расходи били 59,84%. Већници су након тога утврдити Предлог Решења о давању сагласности на Извештај.

Након тога разматран је предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Пландиште. Већници су утврдили Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110KV/20KV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110KV), Предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти као и предлог Решења о образовању Координационе комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Пландиште и предлог „Нацрт Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породицама са децом“ Последња тачка била су су текућа питања.

Scroll to Top