НАЈАВА 28. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023.

Двадесет осма седница Скупштине општине општине  Пландиште заказана је за четвртак, 30.11.2023. године у 10,00 сату у Малој сали Општине Пландиште. За дневни ред предстојеће седнице предложено je 9 тачака.

Одборници ће на овој седници прво разматрати Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину у периоду јануар-септембар 2023. године, а након тога и

Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Пландиште, предлог Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породици са децом, предлоги Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу трафо станице 110KV/20KV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110KV). Одборници ће разматрати и усвајати на 28. седници СО Пландиште предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, предлог Решења о именовању чланова Локалног Савета родитеља општине Пландиште, предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињствоˮ Пландиште, предлог Решења о разрешењу председника Надзорног одбора Културно-образовног центра „Вук Караџићˮ Пландиште као и предлог Решења о престанку мандата председнику Надзорног одбора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште.

Scroll to Top