ИЗВЕШТАЈ СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

НАГРАДЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ
КОЈИ СТУДИРАЈУ НА ДРЖАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА

Седамнаеста (17.) седница Скупштине општине Пландиште одржана је у петак, 20.05.2022. године. Седницом је председавао Владан Младеновић, заменик председника Скупштине општине Пландиште.

Пре усвајања дневног реда, одборници су гласали за допуну дневног реда са једном тачком, спровођењe јавног конкурса за избор директора ЈП „Полет“ Пландиште, тако да је на дневном реду седнице укупно било 8 тачака. Одборници су прво разматрали Предлог Одлуке о утврђивању некатегорисаних путева на територији општине Пландишта. У вези са овим предлогом речено је да се ова Одлука доноси ради усклађивања са позитивно правним прописима и стварања услова неопходних за конкурисање код надлежних органа за уређење, санацију и изградњу приступних саобраћајница.

Након тога расправљало се и о Предлогу одлука о поверавању послова одржавања јавних зелених површина, послова управљања, уређивања и одржавања пијаца, послова управљања, одржавања и санирање депонија и одлуке о поверавању дистрибуције воде. Сви ови послови поверени су вршиоцу комуналне делатности, ЈП „Полет“ Пландиште.

Одборници су на 17. седници СО Пландиште разматрали и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима са територије Општине Пландиште. Према новој Одлуци, омогућује се и студентима који нису на буџету а школују се на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, покрајина или јединица локалне самоуправе, добијање новчане награде односно конкурисањем за добијање ове награде, за остварене добре резултате и постигнут успех током студирања. Разматран је и Финасијски план Историјског архива Бела Црква за 2022. годину.

На 17. седници СО Пландиште донета је Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Полет“ Пландиште.

Све одлуке донете су једногласно.

Седници су присутвовали председник општине, Јован Репац и заменик председника општине, Душан Ћурчић.

Scroll to Top