На основу члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, коју је донела Скупштина Општине Пландиште, број: 011-10/2022-I  од 20.05.2022. године, Скупштина Општине Пландиште расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ.

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети овде.