ИЗВЕШТАЈ СА 23. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Двадесет трећа седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у среду 28.04.2021. године. У сазиву седнице било је 5 тачака али је председавајући, Јован Репац, председник Општине и Већа предложио допуну са још једном тачком, предлогом Решења о употреби текуће буџетске резерве за потребе МЗ Дужине. У раду седнице учествовали су сви чланови.

Већници су на овој седници прво разматрали и усвојили Закључaк о организовању Јавне расправе о Нацрту Стратегије локално економског развоја за период 2021-2027. године са Предлогом Програма јавне рсправе. Јавна расправа ће се одржати од 28.04.2021. године до 14.05.2021. године. Нацрт Стратегије биће представљен и на округлом столу који ће се одржати 14.05.2021. године у малој сали СО Пландиште, на адреси Војводе Путника 38, са почетком уа 12,00 сати. Лице задужено за давање информација и објашњења учесницвима Јавне расправе је Раде Брдар, службеник у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комуналне послове, ЛЕР и пољопривреду општине Пландиште. Предлози и сугестије на Нацрт Стратегије се достављају Одељењу за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комуналне послове, ЛЕР и пољопривреду општине Пландиште, најкасније до 14.05.2021. године.

Након тога, чланови Већа су усвојили Трећу измену и допуну Плана јавних набавки за 2021. годину која представља нову јавну набавку због добијања средстава за суфинасирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини, односно за пројекат „Санација водоводне мреже у Великој Греди“.

Ове године Локални акциони план запошљавања општине Пландиште доноси се за за период 2021-2021 године, према смерницама Републичког акционог плана а доноси се јер је обавезан део документације приликом конкурисања за средства код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Већници су затим одобрили исплату новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште. Ове године студенти који су остварили просек студирања изнад 8,50 биће новчано награђени износом од 70 хиљада динара. Средства ће бити исплаћена једократно. На последњој седници Већа, одобрена је употреба текуће буџетске резерве за потребе МЗ Дужине.

Последња тачка била су текућа питања.

Scroll to Top