ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2027. ГОДИНЕ

На основу члана 36. Закона о планском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018), члана 105. став 2. тачка 3. и члана 107. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 17. и 25. и члана 26. став 1. и члана 27. став 2. Одлуке о јавним расправама („Службени лист Општине Пландиште”, бр. 15/2019) и члана 53. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 40/2019), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 28.04.2021. године донело је ЗАКЉУЧАК О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2027. ГОДИНЕ

Програм јавне расправе о Нацрту Стратегије локалног економског развоја општине Пландиште 2021-2027. године можете преузети овде.

Нацрту Стратегије локалног економског развоја општине Пландиште 2021-2027. можете преузети овде.

Закључак о организовањуЈавне расправе можете преузети овде.

Scroll to Top