ИЗВЕШТАЈ СА 27. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ПЛАНДИШТЕ, 17.06.2021.

У Пландишту је одржана двадесет седма седница Општинског већа општине Пландиште. На дневном реду седнице којом је председавао председник Општине, Јован Репац, било је 33 тачке.

Већници су на овој седници прво утврдили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2020. годину. У оквиру ове тачке је речено да су укупни приходи и примања са пренетим средствима били преко 561 милион динара а да су и укупни расходи и издаци буџета општине Пландиште у 2020. години износили преко 543 милиона динара, тако да је суфицит у прошлој години износио 17.857 милиона динара.

Што се тиче Одлуке о правим изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2021. годину (Први ребаланс), известилац по овој тачки је рекао да се буџет коригује навише и то за преко 98 милиона динара, захваљијућивећем већем приливу средстава од планираних у овом периоду, и то од закупа државне пољопривредног змљишта, од капиталних наменских трансфера АПВ и од пореза на зараде. Укупан буџет општине Пландиште 651 милион динара.

У вези са Одлуком о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште речено је да се утврђује ослобађање обавезе плаћања накнада коришћења јавних површина за 2020. и 2021. годину, у циљу пружања помоћи у санирању негативних последица које трпе привредни субјекти, насталих услед болести Covid-19. Након тога, већници су разматрали предлог Одлуке о условима и мерама за уклањање објеката, Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање које са Скупштине прелази у надлежност Општинског већа, Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у општини Пландиште у 2021. години и Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације који трпи измену због тога што је, због смрти директора, именован нови в.д.директор ЈП „Полет“ Пландиште.

На последњој, 27. седници Општинског већа разматрни су Извештаји о раду и финансијком пословању за 2020. годину и утврђени предлози Решења о давању сагласности на Извештаје о раду и Извештаје о финансијском пословању Историјског архива Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште у оквиру којег је речено да се у прошлој години набављено 1329 књига, да има 1612 чланова и да је у прошлој години посетило 5126 посетилаца. Утврђени су предлози Решења и за Културно-образовни центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дом здравља „1.октобар“ Пландиште, Центар за социјални рад Пландиште и за Црвени крст Пландиште. За Предшколску установу „Срећно детињство Пландиште“ и ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, већници су разматрали њихове Финансијске извештаје а након тога су утврђивани предлози Решења о давању сагласности на Извештаје за период 01. јануар 31. децембар 2020. годину.

Такође, већници су утврдили предлоге Решања о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај свих месних заједница Општине Пландиште (МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица) за 2020. годину. Као и сваке године, Општинско веће је донело Решења о одређивању годишњег одмора за 2021. годину начелнику Општинске управе општине управе.

Претпоследња и последња тачка су, захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.

Осим већника, седници су присуствовали Душан Ћурчић, заменик председника Општине, члан Већа по функцији, Горан Доневски, председник СО Пландиште.

Све одлуке донете су једногласно.

Scroll to Top