ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЈЕДИНСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ
И УСЛУГЕ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Општина Пландиште, 18. јуна 2021. године званично завршава још један пројекат из Прекограничног ИНТЕРРЕГ програма РО-РС под називом „Брига о менталном здрављу за инклузивни развој заједнице„, Е-Мс бр. РОРС-353. Овај пројекат се наставља на пројекат који је реализован у периоду 2017-2018. године под називом „Заједно за инклузивну заједницу“ Као и на првом тако су и на другом пројекту партнери били: Фондација „Сперанца“ (водећи партнер) и Хуманитарна организација „Сачувајмо децу“ (Save the children) из Темишвара (Румунија) и општина Пландиште, партнер из Србије. Укупан буџет пројекта је 178.000 евра од којих, Европска унија обезбеђује 85% бесповратних средстава, односно 152.000 евра док је учешће општине Пландиште 15%, односно 26.000 евра.

Све активности пројекта који се реализовао без прекида, у периоду проглашења пандемије Корона вирусом, одвијале су се у новооснованом Центру који се налази у адаптираном простору Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште у Пландишту. Захваљујући пројекту, Центар има два кабинета, један за рад лекара и други, за рад логопеда и психолга и две учионице, једну за рад са децом нижих разреда и једну за рад са старијом децом. Учионице су богато опремљене дидактичким материјалом и ИТ опремом као и комплетно новим намештајем. Свака учионица има и паметне табле као и мултифункционални апарат за копирање, штампу и скенирање. Стучни тим пројекта чине лекар, психолог, логопед, два наставника за рад са децом у допунској настави и два стручна сарадника за превентивне активности.

Циљ пројекта је повећање квалитета живота применом интегрисаног сета регионалних политика и ефикасних мера превенције, интервенције и компензације у случајевима поремећаја менталног здравља или ризика од поремећаја менталног здравља деце у пограничној области Тимиш (општине Банлок и Ливаде), Румунија и пограничној области Јужног Баната, у општини Пландиште. Такође, пројектом треба да се обезбеди учешће заједнице у повећању приступа побољшаној заштити менталног здравља и образовања за децу у ризику или са поремећајима менталног здравља у пограничном подручју Тимиш, Румунија и Јужни Банат, Србија, што је један од специфичних циљева. Други специфичан циљ јесте, спречавање појаве поремећаја менталног здравља или санирање њихових последица развојем и пружањем специјалистичк интервенција и услуга подршке за најмање 500 деце и њихове породица.

Због пандемије корона вирусом, све активности које су предвиделе заједничке едукације за стручне сараднике и чланове екипе пројекта су релизоване on line. Тако је било са активностима размене искустава. Општина Пландиште је у оквиру ове активности, о искуствима у раду са децом које имају сметње у развоју као и са одраслим и старијим особама организовала прву он лине конференцију на којој о искуствима у раду са децом и одраслим особама са сметњама у развоју говорили представници институтција и установа из најближе околине, Вршца и Беле Цркве.

Велику подршку у реализацији пројекта пружиле су све три основне школе са територије општине Пландиште.

Захваљујући пројекту, општина Пландиште је основала јединствен Центар у Јужном Банату за потребе деце са сметњама и у развују и не само њима већ и за сву осталу децу којој је потребна помоћ коју Центар пружа. Највеће интересовање, за време реализације пројекта било је за специјалистичке услуге логопеда. На радост чланова Пројектног тима, већ постоји интересовање да у току летњег распуста деца нижег узраста дођу на допунску наставу и рекреативну наставу коју Центар пружа.

Scroll to Top