ИЗВЕШТАЈ СА 31. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Тридесет прва седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 09.07.2021. одине а на дневном реду је било 15 тачака. Седницом је председавао председник Општине, Јован Репац.

Већници су на овој седници прво разматрати Извештаја о пословању ЈП “Полет“ Пландиште о коришћењу средстава из буџета општине Пландиште за ЈП “Полет“ Пландиште за 2020. годину. Известилац је упознао већнике да Извештај о раду садржи податке о планираним изворима прихода, планираним набaвкама, плану инвестиција, елементе за целовито сагледавање цене производа и услуга, план зарада и запошљавања као и критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности и пропаганду. У прошлој години ЈП „Полет“ Пландиште остварило је добит у износу од око 795.000,00 динара.

Након тога, већници су утврђивали предлоге Одлуке о изради измена и допуни Просторног плана општине Пландиште и Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште. Након тога, већници су утврдили Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који прописује поступак доделе средстава директним и крајњим корисницима, оцењивање, критеријума за рангирање и избор пројеката корисника. Све ово, односно реализацију мера енергетске санације пратиће стручна Комисија  у саставу: Татјана Спремо, председник и Борислав Родић, заменик председника, и чланови Мирјан Грбић (Александра Одавић Мак), Горица Стефановић (Наташа Боројевић), Раде Сурла (Магдалена Тошић) и Весна Стојановски (Милорад Ковачевић).

Већници се разматрали и предлоге Решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама и усвојили Закључка о расписивању конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2021. годину. Ове године је буџет за доделу ових средстава 3 милиона динара. Конкурс је постављен на Сајт попштине Пландиште и отворен је 15 дана од објављивања , односно до 23. јула. Пријаве се могу донети лично и поштом, на адресу Општине Пландиште.

Након тога, већници су усвојили Решења о одређивању доктора медицине, Јоване Николић и Аните Франић за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти као и Решење о утврђивању престанка права доктора медицине за стручно утврђивање времене и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потвде о смрти. На 31. седници Општинског већа донето је и Решење о давању сагласности на Допуну Програма унапређења доступности здравствене заштите старим лицима и деци ромске националности општине Пландниште радом теренских служби у 2021. години.

Већници су након тога одобрили да се из текуће буџетске резерве одобре средства за потребе Дома здравља „1. Oктобар“ Пландиште и Народне библиотеке Пландиште.

Последња тачка су, захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.

Осим већника, седници су присуствовали Душан Ћурчић, заменик председника Општине, члан Већа по функцији, Горан Доневски, председник СО Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе општине Пландиште.

Све одлуке донете су једногласно.

Scroll to Top